برای دریافت مناسب ترین کارت اعتباری امانت پی اقدام کنید

کارت های اعتباری (اقساط) امانت پی به همراه سرویس های متنوع

کمترین نرخ بهره

با حداقل نرخ سود و کارمزد متناسب با نیاز و توان مشتریان

شبکه گسترده پذیرندگان طرف قرارداد

امکان خرید آنلاین و در فروشگاه های اینترنتی و فروشگاه های حضوری(دستگاه کارت خوان) شبکه گسترده عضو شبکه امانت پی در سراسر کشور

کارت شتاب

کارت عضو شبکه شتاب قابل استفاده در تمامی دستگاه های کارتخوان و درگاه اینترنتی شبکه پذیرندگان فروشگاه های طرف قرارداد

سوالات متداول کارت اعتباری

Discover credit cards are available on the Discover it® platform, a set of common benefits we’re committed to providing to every customer. However, the rewards and some extra benefits vary from product to product to be sure we can give different customers what they need.

 

Discover it® Cash Back: earn rewards at different places

 

Discover it® Miles: great for vacations or staycations

 

Discover it® Chrome Gas & Restaurants: earn rewards on road trips

 

Discover it® Secured Credit Card: build your credit history

 

Discover it® Student Cash Back: students earn rewards at different places

 

Discover it® Chrome for Students: students earn rewards at gas stations and restaurants

 

NHL® Discover it®: put your favorite team on your card

 

Discover it® Business: simple, smart benefits business owners need