skip to main content

سیستم اعتباری زنجیره تامین

رونق چرخه تولید

ایجاد حساب

زنجیره تامین، فرآیندی است که همه فعالیت های مرتبط با تبدیل محصول از مرحله تهیه مواد اولیه تا تحویل کالا به مصرف کننده نهایی را شامل می شود. تامین کنند گان اصلی، تولید کنندگان، شرکت های پخش، حمل و نقل، بانکداری و انبار داری، خرده فروشی تا مصرف کنند گان نهایی در این زنجیره قرار می گیرند و محصولات، خدمات و اطلاعاتی را در بر می گیرد که برای مشتریان و همچنین سهامداران ایجاد ارزش افزوده می نماید.

این سیستم مشابه خرید اقساطی اما برای استفاده کسب و کارها(B2B) تامین کنندگان، تولید کنندگان، شرکت های پخش، حمل و نقل، خرده فروشی تا مصرف کنند گان نهایی طراحی شده تا سرمایه درگردش واحد های صنعتی بهبود یافته و منجر به رونق تولید و کاهش هزینه برای مصرف کننده نهایی گردد.

اعتبار در زنجیره تامین چیست

اطمینان ازوصول به موقع و منظم مطالبات

افزایش سرمایه در گردش و رونق تولید

انجام معاملات بصورت اعتباری و Cashless

مدیریت تخفیف ها وبازپرداخت بدهی